به این سوال جالب که توسط توسط دکتر محمود حسابی مطرح شده پاسخ دهید و میزان هوش خود را بسنجید

3 نفر با هم میرن ساعت فروشی ، ساعت میخرن 30000 تومن.
یعنی نفری 10000 تومن دادن برای خرید ساعت از فروشنده.
اما صاحب مغازه به شاگردش میگه قیمت ساعت 30000 تومن نبوده 25000 تومن بوده.
حالا برو 5000 تومن بهشون برگردون . شاگرد مغازه از این 5000 تومن 2000 تومنش رو واسه ی خودش برمیداره .
3000 تومن دیگرو میده به اون سه نفر.
(نفری 1000 تومن). پس با برگشت 1000 تومن نفری، اونها هركدوم 9000 تومن دادند.
حالا سوال اینجاست اگه اونا سه نفر بودن و هر کدوم 9000 تومن دادن جمعش میشه 9×3= 27
2تومنم كه شاگرد مغازه برداشته 27+2 ، میشه 29 تومن پس اون 1000 تومنه كجاست ؟

طراح سوال : پروفسور حسابی